Provincie Groningen richt zich nadrukkelijk op energiebesparing

24 apr 2013

De provincie Groningen wil meer energie gaan besparen. Daarvoor heeft het een nieuw provinciaal Gebouwenplan opgesteld. Maatregelen en extra investeringen moeten er ook voor zorgen dat er meer werkgelegenheid in de provincie komt.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het Europees energieverbruik en zorgen voor 36% van de CO2-emissie. In ons land zijn die percentages vergelijkbaar. De provincie Groningen gaat de komende twee jaar doorbouwen aan het verbeteren van de (energetische) kwaliteit van woningen en utiliteitsgebouwen in onze provincie. Daarbij worden vooral bestaande gebouwen aangepakt.

De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de energiekosten een steeds groter deel uitmaken van de woonlasten van huurders en woningeigenaren. Onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat een belangrijk deel van de huishoudens in Noord- en Oost-Groningen te maken heeft met energiearmoede. Maar niet alleen individuele huishoudens, ook scholen, dorps- en gemeentehuizen en ander (maatschappelijk) vastgoed hebben baat bij een lagere energierekening. Ook de bouwsector profiteert hiervan, want onderzoek toont aan dat investeringen in extra energiebesparing in de gebouwde omgeving een fors aantal extra banen opleveren.

Met de Helpende Hand geven we invulling aan lokale energiebesparingsinitiatieven bij gemeenten. Wat betreft :SLIM woningen met energie draagt de provincie haar kennis en ervaring over aan de gemeenten en blijft zij hier zijdelings bij betrokken.

Daarnaast stimuleert de provincie samenwerking met kennisinstellingen en spant zij zich in om Europese en nationale subsidies en regelingen binnen te halen. Verder wordt bekeken of de provincie andere gemeenten kan faciliteren in het uitbrengen van een zonneatlas, zoals de gemeente Groningen die heeft sinds dit jaar.

Dit zijn enkele projecten uit het Uitvoeringsprogramma voor het jaar 2013. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke projecten op het gebied van duurzame energie-opwekking en energiebesparing kunnen worden uitgevoerd.

Nieuwsarchief