Provincie Groningen organiseert conferentie over stroomtransport

10 feb 2010

Vandaag houden Provinciale Staten van de provincie Groningen een conferentie over stroomtransport, met als titel 'stroomtransport langs nieuwe wegen?' Er zal onder andere een rondetafelgesprek en een zaaldiscussie plaatsvinden, waarin voor- en nadelen van verschillende vormen van stroomtransport (boven- en ondergronds) aan bod komen.

De conferentie heeft als doel de discussie met elkaar aan te gaan over het transporteren van stroom langs nieuwe wegen. Waarbij het van belang is te kijken of de nieuw aan te leggen verbinding tussen Eemshaven en Holland ook meerwaarde kan hebben voor de inpassing van windstroom van zee.

Deelnemers aan de conferentie zijn onder andere: Statenleden van de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Holland; raadsleden en colleges van gemeenten gelegen aan de nieuwe NW 380kV hoogspanningsverbinding; Groninger landschap, Bond Heemschut, EZ, TenneT, Essent, RWE, VROM, LTO.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief