Provincie Groningen mikt op ruim drie ton energiesubsidie

26 nov 2008

De provincie Groningen vraagt aan het rijk een bedrag van  327.000 euro uit de regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (2SLOK). Met deze nieuwe subsidieregeling stimuleert de minister van VROM regionaal en gemeentelijk klimaatbeleid. De provincie wil het geld gebruiken voor projecten uit het Energieakkoord. Daarbij ligt de nadruk op energie-besparing en duurzame energie.
De bijdrage van het rijk heeft de provincie nodig om haar ambities op het gebied van energie en klimaat te kunnen realiseren. De provincie heeft een uitgebreid programma dat in totaal ruim drie miljoen euro kost. Volgens de regeling bedraagt de maximale bijdrage die de provincie van het rijk kan krijgen bijna 327.000 euro. Door als één van de eerste provincies een aanvraag in te dienen hoopt de provincie dit bedrag in zijn geheel binnen te slepen.  Energie en klimaat hebben een hoge prioriteit voor de provincie Groningen. Zo staat in het voorontwerp van het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan dat de provincie een forse bijdrage wil leveren aan het halen van Europese en nationale energie- en klimaatdoelen. Met de SLOK uitkering kan de provincie haar energie- en klimaatbeleid versterken. Het geld wil de provincie vooral besteden aan duurzame energieprojecten uit bijvoorbeeld het Actieplan Biomassa en het 100.000 voertuigenplan. Maar ook besparingsprojecten uit het Actieplan Gebouwde Omgeving kunnen met de SLOK-uitkering versneld worden opgepakt. Het gaat daarbij om het fors energiezuiniger maken van nieuwbouw en van bestaande woningen. Dit laatste plan wordt binnenkort door de drie noordelijke provincies vastgesteld.
Nieuwsarchief