Provincie Groningen door met duurzame verwerking bermmaaisel

06 feb 2013

De provincie Groningen gaat in 2013 door met het duurzaam verwerken van bermmaaisel. Een proefproject in 2012 heeft uitgewezen dat het maaisel geschikt is als bijproduct bij de vergisting van mest tot biogas. Bovendien heeft de provincie nog andere duurzame en kansrijke verwerkingsmogelijkheden van bermmaaisel gevonden zoals het produceren van plaatmateriaal en het meestoken van biomassa bij de productie van energie.  

Bermmaaisel schoon genoeg  

Voorheen bracht de provincie het gras dat langs de provinciale wegen groeit na het maaien naar composteerbedrijven. In 2012 is gekeken hoe het bermmaaisel duurzaam verwerkt kan worden. Het bermmaaisel van vier wegvakken is aangeboden aan twee vergisters. Vastgesteld is dat het maaisel schoon genoeg is om te verwerken. De hoeveelheid zware metalen en organische microverontreinigingen voldoet aan de wettelijke milieueisen.  

Andere verwerkingsmogelijkheden  

Daarnaast heeft de provincie naar andere manieren voor verwerking gekeken. Daarvan lijkt het verwerken tot plaatmateriaal het meest kansrijk. Er zijn plannen om in 2014 te starten met de productie van plaatmateriaal in een fabriek bij Wijster in Drenthe. Halverwege 2013 zouden gestart kunnen worden met het leveren van bermgras.  

Handboek  

Alle stappen die de provincie uitvoert om duurzaam bermmaaisel te produceren hebben zijn in een handboek. In 2013 moet uit een externe controle blijken of de werkwijze gecertificeerd kan worden.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief