Provincie Drenthe: 285,5 megawatt aan windmolens in Veenkoloniën

27 jun 2013

Provinciale Staten in Drenthe hebben ingestemd met de bouw van 285,5 megawatt aan windmolens in de Veenkoloniën. Een meerderheid van de Drentse Statenleden stemde woensdag in met de gebiedsvisie windenergie.


Drenthe heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen om 285,5 megawatt aan windmolens te realiseren. Dat gebeurt dus in de Veenkoloniën, zo hebben de Statenleden besloten.

(Bron: RTV Drenthe)

Nieuwsarchief