Provincie Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen organiseren Grounds for Change conferentie

26 jan 2010

Ruimte en energie in het licht van het veranderende klimaat. Dat is het centrale thema van een aantal dagen vol inspirerende sprekers, boeiende excursies en volop gelegenheid om te netwerken. Zo zullen prof. dr. Wubbo Ockels, Wouter van Dieren en drs. Adjiedj Bakas als bekende sprekers aanwezig zijn. De provincie Drenthe houdt samen met Ruimte Rijk (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen) de Grounds for Change conferentie 2010. De conferentie wordt van 20 tot en met 23 april 2010 gehouden in Hof van Saksen te Nooitgedacht.

Grounds for Change legt het nadrukkelijke verband tussen onze energie- en klimaatvraagstukken en de driedimensionale ruimtelijk ontwikkeling. Kortom, het samenbrengen van de energie- en de ruimtelijke netwerken. De zon, wind, biomassa en de bodem spelen een hoofdrol in onze toekomstige duurzame energievoorziening. ‘Innovatie en kennisontwikkeling zijn nodig om die toekomstige vraagstukken op te lossen. Daar moeten we in investeren voor de leefomgeving van onze kinderen’, volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin (portefeuillehouder van o.a. Klimaat en Energie).

Grounds for Change is geboren in Drenthe, maar geniet in toenemende mate belangstelling van andere overheden in binnen- en buitenland. Dat is de motivatie voor de provincie Drenthe om de Grounds for Change conferentie samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te organiseren. ‘Met de Grounds for Change conferentie, worden alle partijen uitgedaagd het visionaire, het concrete en methode met elkaar te verbinden’ aldus Gert de Roo, hoogleraar Planologie aan de RUG.

Gedeputeerde  Anneke Haarsma (portefeuillehouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling) geeft aan ‘dat het veranderende klimaat ons dwingt om op een andere manier met ons energieverbruik om te gaan. Het is één van de basisgedachten van het project Grounds for Change, net als het principe dat we klimaatmaatregelen op een goede manier moeten inpassen in de ruimtelijke ontwikkeling.’

Op www.drenthe.nl/groundsforchange is alle informatie over de conferentie beschikbaar.

Nieuwsarchief