Provinciale Staten: 'Groningen moet sneller over op duurzame energie'

26 apr 2013

In de Provinciale Staten van Groningen is een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de overstap van fossiele naar duurzame energie versneld te laten plaatsvinden in de provincie Groningen. Het betrof een motie die was ingediend door Groen Links.

De Statenfractie van GroenLinks vindt, samen met de Noordelijke Rekenkamer, dat er teveel gepland en onderzocht wordt op het gebied van duurzame energie en te weinig uitgevoerd. Daarom het GroenLinks een motie ingediend met de concrete oproep tot een grootscheeps programma voor woningisolatie en energiebesparing in het midden en kleinbedrijf en in de agrarische sector.

Ook wordt in de motie verzocht om publieke gebouwen, waaronder scholen, in de provincie Groningen te voorzien van zonnepanelen. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen komt nog voor de zomer met het voorstel hoe de versnelde energietransitie uitgevoerd wordt.

Nieuwsarchief