Primeur voor Groningen met supervlieger Ockels

07 jun 2007

Uit een verkennende studie in opdracht van de Stichting Energy Valley blijkt dat de kosten van kleinschalige biomassaprojecten 10-30% lager kunnen uitvallen door een koppeling aan het Europese emissiehandelssysteem. Volgens de stichting JIN en JC, die de studie hebben uitgevoerd, zou dit voor de periode 2003-2006 een besparing van €36 miljoen per jaar hebben opgeleverd op de uitgaven voor de MEP-subsidie (2Milieukwaliteit Elektriciteit Productie).
 
De laddermolen van Wubbo Ockels, de supervlieger waarmee elektriciteit wordt opgewekt., zal in Groningen voor het eerst de lucht ingaan. Tijdens het Gronings Ontzet, op 28 augustus, wordt de vlieger in het Stadspark gedemonstreerd en opgelaten.
Met behulp van honderden vliegers wordt tot een hoogte van maximaal tien kilometer een kabel voortbewogen. De kabel drijft op de grond een generator aan. Met de zo opgewekte stroom kan bijvoorbeeld een motor (2van een schip) worden voortbewogen.

Volgens Ockels is de supervlieger inmiddels zo ver doorontwikkeld dat er onafhankelijk van de windrichting een schip mee kan worden voortbewogen. ”Baanbrekend”, noemt Ockels de vinding en hij roept de noordelijke scheepsbouw dan ook op deze uitdaging op te pakken en verder uit te werken.

Het opwekken van stroom met een laddermolen is een factor vijf goedkoper dan met windmolens.
Nieuwsarchief