Prijs voor energie-efficiënte MKB’ers in de Eems-Dollart regio

20 dec 2010

Energiekosten zullen de komende jaren toenemen. Ondernemingen die de afgelopen jaren en de komende tijd anticiperen op deze toenemende kostendruk zijn beter voorbereid op een duurzame toekomst.

In 2010 heeft het economisch netwerk Groeiregio Ems-Achse voor de eerste keer de energie-efficiënte prijs voor het MKB bedrijfsleven in Ems-Achse uitgereikt. Vanwege het grote succes dat toen met deze prijs werd geboekt, is besloten om in 2011 ook Noord-Nederlandse MKB ondernemingen uit de Eems-Dollard regio mee te laten dingen naar deze prijs.

‘De grote belangstelling van kennis- en onderwijsinstellingen, de verschillende ideeën voor energie-efficiënte maatregelen en het belang van energie voor deze regio, heeft geleid tot de jaarlijkse uitreiking van de energie-efficiëntie prijs. Door de energie-efficiëntie prijs nu ook grensoverschrijdend uit te schrijven, komt de regio nadrukkelijker in beeld’. zo legt Districtraadslid Theuerkauf van de Landkreis Aurich uit.

MKB ondernemingen die in 2009 of 2010 energie-efficiëntie maatregelen in hun bedrijf hebben genomen, worden nadrukkelijk gevraagd naar de energie-efficiëntie prijs 2011 mee te dingen. Achtergrond informatie is te vinden in de bijlagen.

Prijzenpakket

Er worden drie prijzen vergeven aan de Duits en de Nederlandse zijde van het EDR gebied. De eerste prijs bedraagt € 1.000, de tweede prijs € 500 en de derde prijs € 250.

Deadline

De deadline voor deelname aan de Energie-efficiëntie prijs is 31 januari 2011.

Voorwaarden deelname & criteria

MKB ondernemingen die willen deelnemen aan de Energie-efficiëntie prijs 2011 kunnen hun deelname kenbaar maken door de formulieren in te vullen die als bijlage bij deze email zijn gevoegd.

De criteria die worden gehanteerd bij de toekenning van de prijzen zijn: Innovatie, economie, energiebesparing en herhalingspotentieel. De criteria alsmede de deelname voorwaarden zijn beschreven in de bijglagen.

De ingevulde formulieren kunnen gestuurd worden aan de heer Jan-Hendrik Gastmann van het Climate Center North, jan-hendrik.gastmann@landkreis–aurich.de.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Patrick Cnubben van de stichting Energy Valley, tel 050 - 789 00 10, het contactformulier

In het kader van de samenwerking tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland werkt de stichting Energy Valley nauw samen met het project Climate Center North (CCN) – een project onder paraplu van NEND - Nachthaltige Energie Nederland Duitsland.

Het project CCN wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG IV A programma Duitsland-Nederland met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Fryslan, Groningen en Drenthe als ook door het Nedersaksische Ministerie voor werkgelegenheid, economie en verkeer. Het project CCN wordt begeleidt door het programmamanagement van de EDR.

 

Nieuwsarchief