Premier Weil van Niedersachsen steunt Nederlands-Duitse Energiesamenwerking

23 aug 2013

Op 22 augustus bezocht premier Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen samen met de commissarissen der Koning van Drenthe, Groningen en Overijssel het EWE Research Centre NEXT ENERGY in Oldenburg. Het gezelschap werd daar geïnformeerd over de researchactiviteiten met betrekking tot energiemanagementsystemen voor gebouwen. Het doel van het grensoverschrijdende bezoek was het stimuleren van de samenwerking tussen de regio’s op het gebied van energie-onderzoek. Om dat te onderstrepen tekenden de OLEC, Stichting Energy Valley en de Energy Academy Europe een Memorandum of Understanding.

Het Memorandum is bedoeld als eerste stap in het samenbrengen van kennis en expertise aan beide kanten van de grens op het gebied van energie in de gebouwde omgeving. Ook wordt er gestreefd naar intensivering van de samenwerking op het gebied van vraaggestuurde research, onderwijs en economisch gebruik van energie. Uiteindelijk is het doel van de samenwerking het samenbrengen van onderzoeksactiviteiten op nagenoeg alle onderdelen van de toekomst van energie. Van opslagtechnologieën en smart grids tot elektrische mobiliteit.

OLEC CEO Roland Hentschel: “De ervaring leert ons dat integratie van activiteiten van beide zijden van de grens heel belangrijk is voor het toekomstige Europese Energiebeleid. Een intensieve en doelgerichte samenwerking kan als voorbeeld dienen voor andere Europese regio’s. “

Ook de lokale instituten profiteren van de samenwerking. Prof. Dr. Carsten Agert, directeur van NEXT ENERGY: “Nedersaksen wordt meer en meer de leidende Duitse deelstaat met betrekking tot de energierevolutie. Niet in het minst vanwege de excellente energieresearch die op verschillende plekken in Nedersaksen plaatsvindt. Ik kijk uit naar het intensiveren van de nu al succesvolle samenwerking met onze Nederlandse partners.”

Dr. Noé van Hulst, directeur van de Energy Academy Europe benadrukt het belang van grensoverschrijdende samenwerking in onderzoek en onderwijs voor de overgang van fossiele naar duurzame energie. “Om de klimaatverandering tegen te gaan hebben we meer onderzoek nodig en vooral jonge, intelligente mensen die in staat zijn nieuwe energiesystemen te ontwerpen en implementeren. De uitdaging is veel te groot voor ons alleen. We hebben veel gemeen met de instituten en energiesystemen in Nedersaksen, maar er zijn ook verschillen. Met name in energiebeleid. Voor mij is het zonneklaar dat we van elkaar kunnen leren en ik kijk erg uit naar deze samenwerking.”

Max van den Berg, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Energy Valley: “Nedersaksen en de Energy Valley regio zijn sterke spelers op energiegebied. In beide regio’s groeit het aantal belangrijke bedrijven dat zich bezighoudt met duurzame energie. Beide regio’s spelen een sleutelrol in de nationale energieproductie en bevinden zich in het centrum van de gasrotonde van Noordwest Europa. In de afgelopen jaren hebben we een goede samenwerking opgebouwd. Bijvoorbeeld rondom de thema’s LNG, Biogas, Power to gas, educatie en onderzoek. De ondertekening van deze Memorandum of Understanding onderstreept dit nogmaals en zet deze grensoverschrijdende samenwerking kracht bij. Dat is van groot belang voor Europa.”.

Nieuwsarchief