Plantpower realiseert vergistinginstallatie met Stadskanaalster ondernemers

16 dec 2011

Twee agrarische ondernemers uit Stadskanaal, Joop Westerveld en Henk Jan te Velde, werken samen in het bedrijf Plantpower Stadskanaal aan het realiseren van een vergistinginstallatie.  De voorbereiding heeft enkele jaren gekost, maar nu wordt er gebouwd in Stadskanaal.  Het systeem zal een elektrisch vermogen hebben van 1.8 MWe, jaarlijks zal ca. 12 miljoen KWatturen geleverd worden aan het net. Dit komt overeen met het stroomverbruik van bijna 4000 huishoudens.

Het bijzondere aan de installatie is dat de warmte die vrijkomt bij de stroomproductie, geleverd wordt aan het nabijgelegen Refaja ziekenhuis.  
De twee WKK systemen van ieder 888 kW staan opgesteld op het terrein van de vergister. Het warme water wordt via warmtewisselaars en een leiding naar het ziekhuis gepompt dat 400 meter verderop ligt. Het warmteverlies bij een pompcapaciteit van ca. 80 m3 per uur ligt rond 2 graden Celsius.  Het water wordt aangevoerd op 900 graden en afgevoerd op 700 graden. Plantpower kan met de 1.8 MWe ongeveer 1.5 MWth leveren. De warmtebehoefte van Refaja is ongeveer 900 kWth, per jaar ca. 6182 MWuur.

Bij de warmte overdracht is een complexe regeling  nodig. Daarbij gaat het om de volgende uiterste regelopties.
1. Er is voldoende warmteaanbod, extra warmte productie bij Refaja is niet nodig.
2. Er is voldoende warmteaanbod, de vraag is beperkt, Refaja heeft het niet of niet volledig nodig.
3. Er is onvoldoende warmteaanbod,  extra warmte productie bij Refaja is nodig.

In het bereik tussen de twee uitersten 1 en 3 moet de standby ketel van Refaja een gepaste productie leveren.
Bij weinig of geen afname van warmte moet op de vergisterinstallatie warmte worden weggekoeld.   Het systeem heeft nog warmtecapaciteit over, de mogelijkheid van het benutten van de energie voor de koelbehoefte van het ziekenhuis wordt nog onderzocht.
Om het project met deze bijzondere configuratie mogelijk te maken is ondersteuning verleend door het programma Innovatieve Samenwerking van het ministerie van LNV.
De oplevering zal eind van dit jaar plaatsvinden.  

 

Nieuwsarchief