Plannen voor uitbreiding Groningse windparken

11 apr 2013

De provincie Groningen wil de bestaande windparken in Delfzijl en de Eemshaven uitbreiden met 15 tot 33 windmolens. De wens tot uitbreiding van de aangewezen gebieden voor windenergie is een gevolg van de nieuwe afspraken die de provincies in januari hebben gemaakt met het Rijk.

Met het kabinet is afgesproken dat de provincies gezamenlijk 6000 megawatt aan windenergie zullen gaan opwekken. Het aandeel van Groningen hierin moet 850 megawatt gaan bedragen: 100 megawatt meer dan eerder was afgesproken. Om hieraan te voldoen wil het provinciebestuur bestaande windparken uitbreiden en staat er een windpark langs de provinciale weg N33 gepland.

Als eind 2013 de provinciale plannen niet voorzien in 850 megawatt aan windenergie, is er kans dat het Rijk zelf gebieden gaat aanwijzen voor de bouw van windmolens om toch aan de afgesproken 850 megawatt te komen.

Op 17 en 18 april worden in Uithuizen en Wagenborgen informatiebijeenkomsten gehouden over de uitbreiding van de windparken in de omgeving.

Bron: Groninger Internet Courant/Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief