Plan voor opslag windenergie door waterbekken in Noordzee

25 sep 2013

 

De stichting Energy Valley heeft een plan gepresenteerd voor de aanleg van een bassin in de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Dit zogenoemde valmeer van maar liefst 40 vierkante kilometer is bedoeld om op ingenieuze wijze de overproductie van windenergie in perioden met veel wind op te slaan en te gebruiken op momenten dat het windstil is. Zo kan er ook als windmolens niet draaien energie geleverd worden.

Het overschot aan energie dat windmolens tijdens perioden van harde wind produceren, kan gebruikt worden om het waterbekken in de Noordzee leeg te pompen. Als de wind vervolgens gaat liggen en er minder windenergie wordt opgewekt, waardoor deze duurder wordt, kan het bassin weer gevuld worden door zeewater via generatoren terug te laten stromen.

Met deze methode kan volgens berekeningen van Energy Valley jaarlijks 160 miljoen euro verdiend worden. Daarnaast zou er nog eens 40 miljoen euro verdiend kunnen worden door op verzoek van energieproducenten stroom op te slaan om vraag en aanbod beter op elkaar  af te stemmen.

Volgens Energy Valley zou het bekken tevens een functie kunnen vervullen als energie-eiland in de Noordzee. Zo kunnen bijvoorbeeld de kabels van alle omliggende windparken in een e-hub bij het bassin bij elkaar komen om vervolgens via één corridor naar het vaste land te worden geleid.

De kosten voor de aanleg van het valmeer worden berekend op zo’n 2 miljard euro. Momenteel wordt gezocht naar investeerders.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief