Overheid moet moderne biodiesel subsidi

15 feb 2008

Als de overheid minder accijns zou rekenen kan de schonere, moderne biodiesel, die wordt gewonnen uit afval, concurreren met de traditionele brandstoffen. Dat zeggen producenten als Biodiesel Kampen en Sunoil in Emmen. Volgens hun is de techniek er klaar voor, maar is het wel iets duurder om deze brandstoffen te maken.

Producent Biodiesel in Kampen - dochteronderneming van vetverwerker Vierhouten Vet - heeft een installatie die uit elke ton oud vet duizend liter dieselolie haalt. Op die manier kan jaarlijks 55.000 ton vet worden verwerkt, goed voor 55 miljoen liter diesel per jaar. Via het moederbedrijf kan Biodiesel beschikken over vet en olie dat bij bedrijven in Nederland, België en Duitsland wordt opgehaald en vervolgens wordt gerecycled. Bijkomende voordelen van biologische diesel zijn de geringere uitstoot van het broeikasgas CO2 en fijnstof. De bijgemengde varianten zijn geschikt voor gewone motoren, voor (2bijna) pure biodiesel is aanpassing nodig. Ook biodieselfabrikant Sunoil in Emmen wint inmiddels brandstof uit voedselresten. Directeur Wilfried Hadders zou graag zien dat de overheid het gebruik financieel stimuleert. "Moderne biodiesel is veel beter voor het milieu dan de traditionele variant, maar iets duurder. De overheid kan een handje helpen met korting op de accijns.''

"De overheid moet de accijnzen op dit soort biodiesel verlagen zodat de prijs op of net iets onder het niveau van gewone diesel komt", betoogt directeur Bunschoten van Biodiesel. "Fiscale prikkels zijn er ook voor zuinige auto's, waarom dan niet voor milieuvriendelijke brandstof?"

Nieuwsarchief