Ook Frysl

22 dec 2008

Vrijdag heeft de provincie Fryslân in het kader van de Natuurbeschermingswet een vergunning afgegeven voor de elektriciteitscentrale Nuon Magnum. Eerder deze maand gaf het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit al groen licht. De laatste stap in het proces is de verlening van een nieuwe vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer door de provincie Groningen. Vervolgens kan de bouw van Nuon Magnum worden hervat.
Met de ontwikkeling van de Magnum-centrale zet Nuon een stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Eerst zal het gasgestookte deel van de centrale worden gebouwd. Een tweede fase bestaat uit de bouw van een installatie voor het vergassen van kolen en biomassa. Deze vergassingstechnologie biedt de mogelijkheid om CO2 af te vangen met een relatief laag rendementsverlies. Als er veel windenergie beschikbaar is, kan het kolenvergassingsgedeelte van de centrale ingezet worden naar de productie van andere producten in plaats van elektriciteit. Op deze wijze kan Nuon Magnum flexibel inspelen op het fluctuerend aanbod van windenergie.
Nieuwsarchief