Onduidelijkheid rond doorgaan bouw kolencentrale Eemshaven

25 aug 2011

Het is onduidelijk of RWE/Essent doorgaat met de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. Er wordt inmiddels al drie jaar gebouwd aan wat de grootste energiecentrale van Nederland moet worden, maar de vernietiging van de natuurvergunningen door de Raad van State is een forse tegenvaller. De grote vraag is nu of de bouw voorlopig moet worden stilgelegd. Het antwoord ligt in handen van de provincie Groningen, die de meeste vergunningen heeft afgegeven. Het college van GS kon daar woensdag nog niets over zeggen. Pas eind deze week is een inhoudelijke reactie te verwachten, was het enige dat een woordvoerder woensdag kon melden.

De Raad van State oordeelde woensdag dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de centrale voor de Waddenzee en de Duitse Waddeneilanden, vooral als het gaat om de uitstoot van stikstof en koelwaterlozingen. Ook zette de raad een streep door het besluit voor het uitdiepen van de vaargeul van de Noordzee naar de Eemshaven. Die uitdieping is nodig, omdat anders de grote bulkschepen met kolen niet naar de centrale kunnen varen.

De uitspraken geven aan hoe ingewikkeld vergunningverlening is bij dit soort grote projecten, reageerde minister Maxime Verhagen (Economische Zaken). De minister erkende dat de centrale enige vertraging oploopt, maar hij verwacht niet dat de uitkomst van het nader onderzoek nieuwe vergunningverlening in de weg zal staan.

RWE/Essent geeft in een reactie aan ‘zeer teleurgesteld’ te zijnover de uitspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf is de kolencentrale, waarvan de bouw zo’n 2,6 miljard euro kost, ‘Nederlands belangrijkste energieproject’. De bouw is momenteel halverwege. Het eerste deel van de centrale, die straks 2 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien, zou in 2013 in bedrijf moeten gaan.

Milieuorganisatie Greenpeace, die mede de procedure had aangespannen, riep ertoe op alle bouwwerkzaamheden direct te staken. ‘Er is zo veel mis met de vergunningen, daar valt niets meer aan te repareren.’

In de Tweede Kamer is wisselend gereageerd. VVD-Kamerlid René Leegte sprak van een ‘forse uitspraak’, Richard de Mos (PVV) vindt dat de Raad van State ‘zich gek heeft laten maken door natuurgoeroes.’ De fracties van GroenLinks, SP en Pvda zijn blij met de uitspraak. Zo noemde kamerlid Diederik Samsom van de PvdA het ‘een mooi moment voor een herbezinning op onze energievoorziening.’

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief