Nuon verwacht volgende maand bouw Magnum-centrale te hervatten

29 jul 2009

Nuon verwacht de bouw van de Magnum-centrale in de Eemshaven eind augustus te kunnen hervatten. De aangepaste vergunningen liggen sinds half juli ter inzage. De komende vijf weken moet Nuon afwachten of er verzoeken tot schorsing binnenkomen bij de Raad van State. Dat zou opnieuw uitstel betekenen. Nuon-woordvoerder Mandy Ros zegt geen nieuwe bezwaren te verwachten, zo meldt Energeia. De bouw van de multi-fuel-centrale ligt sinds mei 2008 stil, nadat de Raad van State een verleende natuurbeschermingswet-vergunning en daarna nog twee andere vergunningen ongegrond verklaarde.

In augustus vorig jaar kregen Nuon en Rijkswaterstaat een teleurstelling te verwerken toen bleek dat na een bezwaar, van onder andere Greenpeace, een verleende vergunning voor het lozen van afvalwater en koelwater volgens de Raad van State wat te makkelijk was vergeven. De modellen waarmee de gevolgen voor het lozen van afvalwater zijn beoordeeld, werkten allemaal met kouder water dan wat Nuon gaat lozen, zo was het verwijt. Ook werd in de vergunningaanvraag nog niet precies kenbaar gemaakt waar het afvalwater geloosd zou gaan worden. Nuon-woordvoerder Mandy Ros laat tegenover Energeia weten dat in de nieuwe vergunningsaanvraag stap voor stap is weergegeven hoeveel water met welke temperatuur geloosd wordt. "Daarbij blijven we binnen de norm van 1.000 MW thermisch vermogen. Boven die grens treden er pas milieu-effecten op, zo is al eerder onderzocht. Daarnaast is nu ook duidelijk waar het afvalwater geloosd wordt: in het havengebied en niet in het waddengebied."

De tweede vergunning die opnieuw ter inzage ligt, valt binnen de wet milieubeheer. In december trok de Raad van State een streep door de oorspronkelijke versie die door de provincie Groningen werd verleend. Zo had het college van GS volgens bezwaarmakers Greenpeace en stichting Natuur & Milieu te hoge emissiewaarden toegestaan voor de "extreem risicovolle stoffen" dioxines en furanen. De Raad stelde hen in het gelijk en eiste van de vergunningverlener een nadere toelichting en verder onderzoek. "Die zijn er nu gekomen", aldus Nuon-woordvoerder Mandy Ros.

De laatste vergunningaanvraag op het gebied van de natuurbeschermingswet ligt nog ter beoordeling bij de Raad van State. Die moet zich uitspreken over een Beslissing op Bezwaar die de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (2LNV) in december vorig jaar heeft afgegeven. De minister achtte de meeste bezwaren tegen de bouw ongegrond. "Binnenkort zullen wij bij de Raad van State een verzoek indienen tot opheffing van de schorsing van de Natuurbeschermingswet", zegt Ros. Het indienen van dat verzoek is volgens haar slechts een procedurele stap. Het hoogste rechtsorgaan zal volgens de zegsvrouw zeker akkoord gaan.

Inmiddels is er ook gehoor gegeven aan het bezwaar van de Raad van State dat naast LNV ook de provincie Friesland als vergunningverlener moest optreden. Ook al wordt door de Raad van State de schorsing opgeheven, betekent dat nog geen definitief ja. Er kunnen nog steeds nieuwe bezwaren worden ingediend, maar toch heeft Ros goede hoop dat eind augustus de bouw kan worden hervat. "Het gaat om een tweede ronde waarbij een hoop bezwaren zijn weggenomen en tevens een aantal zaken zijn verduidelijkt."

Bron: Energeia

Nieuwsarchief