Noordoost-Groningen, Zuidwest-Friesland en Flevopolder als concentratiegebied windenergie

17 jun 2010

In een beleidsverkennende studie van het ministerie van VROM staat dat Noordwest-Friesland, Noordoost-Groningen en de Flevoploder concentratiegebieden voor de opwekking van windenergie moet worden. Deze plannen werden toegelicht tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse branchevereniging voor windenergie in Lelystad.

Naast concentratiegebieden zijn in de plannen ook vrijwaringsgebieden aangewezen, waar volgens het ministerie geen plaats is voor windmolens. Voorbeelden hiervan zijn de Waddenzee en het nationaal landschap Zuidwest-Friesland.

In de concentratiegebieden wordt windenergie geen strobreed in de weg gelegd. Provincies en het rijk kunnen er desgewenst windparken plannen, eventueel buiten de gemeenten om.

Of het plan doorgang zal vinden is afhankelijk van het nieuwe te vormen kabinet.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief