Noorden wil groen gas-knooppunt worden

06 jul 2009

Het Noorden moet uitgroeien tot het groen gascentrum van Nederland. Daartoe moeten op een aantal drietal plaatsen groene gasclusters worden opgezet. Op deze zogeheten hubs kunnen boeren hun door vergisting of vergassing van bijvoorbeeld groente- en tuinafval opgewekte biogas op aardgas(2Slochteren)kwaliteit laten brengen. Het groene gas dat zo ontstaat kan hier vervolgens in de hogedrukleiding van Gasunie worden gebracht. Het streven is er op gericht dat over een jaar of vijftien 5 tot 10 procent van het jaarlijkse nationaal gasgebruik – 35 miljard kubieke meter – als groen gas kan worden aangemerkt.

"Een ambitieus streven", zegt directeur Gerrit van Werven van Energy Valley. "Maar de helft moet zeker haalbaar zijn". Een groot deel van het groene gas moet uit Noord-Nederland komen, vindt Energy Valley, die de clusterplannen heeft uitgewerkt.

Niet zo'n rare gedachte, aldus Gerrit van Werven, omdat de belangstelling bij agrariërs om biogas op te wekken heel groot is. De subsidieregeling voor biogas was alleen al door de noordelijke inbreng vele malen overtekend.
Bovendien worden op een aantal plaatsen al grootschalige vergistingsprojecten uitgevoerd. Zoals door Essent Milieu in Wijster  en Groningen (2Vagron) en in Oudehaske (2Omrin). (2klik hier voor interview met Patrick Cnubben namens Energy Valley en hier voor de reactie van Essent Milieu Wijster op RTV Drenthe)

Verder heeft suikerbietenverwerker Suiker Unie in Groningen vergaande plannen voor de bouw van een gasinstallatie. In de kop van Friesland loopt al een project voor aansluiting van biogasboeren op een transportleiding. Biogas is geen groen gas en moet dus worden opgewaardeerd. Vandaar het idee van clustervorming, legt Van Werven uit. "De installatie waarin het gas op de goede kwaliteit moet worden gebracht, is vrij kostbaar. Je moet dus veel biogas bij elkaar brengen en dat kan door de boeren in een bepaalde regio gezamenlijk op een biogaspijp aan te laten sluiten."

Biogasprojecten zijn er al redelijk veel. Het gas wordt nu echter voornamelijk gebruikt in warmtekrachtinstallaties waarbij met het gas elektriciteit wordt opgewekt. De vrijkomende warmte gaat de lucht in. Daarvoor is dan geen afnemer. "Omzetting in groen gas is dus veel efficiënter", aldus de Energy Valley-directeur. "Je verkoopt de volledige energie inhoud van een kuub gas. Dat is milieuvriendelijker en efficiënter."

Om de noordelijke ambities op groengas gebied te verwezenlijken zijn, aldus Van Werven, "wel royale regels nodig. Je moet het systeem in de markt zetten en daar is veel geld voor nodig." Het SDE (2Stimulering Duurzame Energie) potje voor biogasprojecten is echter leeg. Vele miljoenen euro's zijn daarentegen nog beschikbaar in de SDE regeling voor windenergie op land. Daar is tot nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt.

Van Werven hoopt dat de overheid die onbenutte miljoenen naar biogas voor de komende jaren overhevelt "We hebben nog een heel stuwmeer liggen van aanvragen voor biogasprojecten in het Noorden. Voor realisering is nu geen geld. Het is een prachtige kans om voorop te lopen en ons als gasregio te bewijzen."

Bron: Dagblad van het Noorden 02-07-2009

Nieuwsarchief