Noorden reageert enthousiast op energiepleidooi Lankhorst

26 okt 2010

Noord-Nederland heeft met enthousiasme gereageerd op het pleidooi van GasTerra-directeur Gertjan Lankhorst voor een onderzoeksinstituut voor energie aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat maandag in het Dagblad van het Noorden werd gepubliceerd.

Volgens directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley moet de gigantische energiemarkt de komende jaren duurzamer, beter, efficiënter en intelligenter. Daar is veel onderzoek voor nodig, waar de RUG volgens hem een belangrijke rol ik kan spelen.

De Groningse wethouder Ton Schroor van Economische Zaken zegt de urgentie van een energiefaculteit in te zien en graag mee te willen denken. Waarbij hij de kanttekening plaatst dat hij niet op de stoel van de universiteit kan gaan zitten.

Harold Veldkamp, noordelijk energieman bij TNO, onderschrijft het pleidooi van Lankhorst ook. KEMA, Gasunie en de Hanzehogeschool hebben ook positief gereageerd.

De RUG zelf heeft met voorzichtigheid gereageerd. Voorzitter Sibrand Poppema geeft aan dat het realiseren van een dergelijk instituut niet eenvoudig is. Bovendien is daar structureel geld voor nodig, en dat is er niet. En dan moeten er ook nog gekwalificeerde wetenschappers aangetrokken worden, wat lastig is omdat het aantal specialisten in de energiewereld beperkt is.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief