Noorden gaat voor 100 duizend

17 dec 2008

In 2015 moeten in de drie noordelijke provincies 100 duizend huizen energiezuinig zijn. Daarbij gaat het om nog te bouwen woningen, maar ook om bestaande huizen. Met de plannen wil het Noorden een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van energie en klimaat.

Het gezamenlijke plan van de drie noordelijke provincies omvat een 15-tal projecten. Zo willen de drie noordelijke provincies huiseigenaren informeren over de mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te nemen, en het bieden van ondersteuning bij de uitvoering ervan. Volgens de provincies zijn vooral woningen die voor 1985 zijn gebouwd onvoldoende energiezuinig.

In een ander project gaan de provincies samen met gemeenten en woningcorporaties bekijken welke afspraken gemaakt kunnen worden over het energetisch verbeteren van huurwoningen. In Drenthe zijn hierover al afspraken gemaakt met een achttal corporaties en sommige gemeenten, zoals Groningen en Leeuwarden, zijn er al concreet mee aan de slag. Het streven is dat in Noord-Nederland overal hetzelfde soort afspraken wordt gemaakt, zonder daarbij de noodzaak van maatwerk op lokaal niveau uit het oog te verliezen. Bovendien wordt gekeken of en waar het nodig is corporaties te helpen bij het realiseren van verbeteringen.

Nieuwsarchief