Noordelijke provincies trekken samen op in strijd om geld

26 jan 2011

De drie noordelijke provincies trekken samen op om in de periode 2014 tot 2020 in aanmerking te komen voor subsidies uit Brussel. Duurzame energie is een van de peilers van de overheden, het bedrijfsleven en de kennisinstituten in Groningen, Friesland en Drenthe. In Groningen hebben de provincies hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

De provincies moeten in korte tijd de omschakeling maken van een arme agrarische regio naar een kenniseconomie met hoogwaardige technologie en innovatie. Naast duurzame energie moet er ook veel aandacht zijn voor water, sensoren, gezond ouder worden en een duurzame agrarische sector met een zelfstandige positie op de wereldmarkt.

De regie komt in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ze zullen een gezamenlijke en thematische lobby richting Den Haag en Brussel uitvoeren. Als ondersteuning wordt een bestuurlijke programmaraad in het leven geroepen. Volgens Ben Bot kan het Noorden de strijd om de miljoenen uit Brussel goed aangaan. Bot, oud-ambassadeur bij de Europese Unie en oud-minister van buitenlandse zaken adviseert de provincies over de te volgen strategie. Nederland komt in totaal voor 800 miljoen euro aan subsidies. Voor het Noorden zou het gaan om 240 miljoen euro.

Bot denkt dat de noordelijke strategie perfect aansluit op het nieuwe denken in Brussel, dat wordt bepaald door duurzaamheid, economische voorspoed, klimaat, kennis en onderwijs. De EU zou streven naar een op kennis en innovatie gebaseerde economie. Het is belangrijk dat er efficiënter met natuurlijke hulpbronnen moet worden omgesprongen. Samen moeten die er voor zorgen dat er veel werkgelegenheid is en dat er sociale en territoriale samenhang komt.

Het Noorden kreeg als relatief arme regio met een hoge werkloosheid vaak geld uit de nood- en structuurfondsen. De achterstand die de provincies hadden, is nagenoeg ingelopen. De Europese meerjarenbegroting 2014-22020 is de eerste waarin alle lidstaten zijn opgenomen. De spoeling uit Brussel wordt daardoor dunner. Volgens de commissaris van de koningin in Friesland krijgen nieuwe lidstaten voorrang en moeten de oude lidstaten zich daarom onderscheiden.

Bot beaamt in de Leeuwarder Courant dat het Noorden een voorsprong heeft opgebouwd op de rest van Nederland en andere lidstaten door al lang actief te zijn met innovatie. De noordelijke lobby maakt een goede kans door slagkracht en vroegtijdigheid.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief