Noordelijke gemeenten volgen Masterclass 'Klimaatbeleid'

09 mei 2012

Zeven gemeenten uit Noord-Nederland nemen op woensdag 9 mei deel aan een Masterclass Klimaatbeleid die wordt georganiseerd in het kader van het project Grenzeloos CO2-neutraal. Tijdens de masterclass leren de gemeenten welke acties zij uit kunnen voeren als het gaat om CO2-reductie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de initiatiefnemers van Grenzeloos CO2-neutraal: NoordBaak, de Natuur en Milieufederatie Groningen en het Energy Delta Institute.

De masterclass is de 2de op een rij in een serie van 3 masterclasses. Tijdens de samenkomst van de 7 gemeenten (Bedum, Winsum, De Marne, Loppersum, Dongeradeel, Het Bildt en Pekela) komen er verschillende thema's en sprekers aan bod. 'Inpassing van duurzame energie', 'energie efficiëntie en warmtenetten', 'biomassa en hernieuwbaar gas', 'de rol van aardgas in een lage koolstofeconomie' zijn onder andere onderwerpen die worden behandeld. De masterclass beslaat de gehele dag en wordt afgesloten met een discussie.

Het project Grenzeloos CO2-neutraal richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van een mondiaal bewust CO2 -beleid voor noordelijke gemeenten. Veel lokale overheden, met name in Noord-Nederland, hebben voortkomend uit nationale en internationale klimaatakkoorden ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van CO2-beleid. Echter blijkt dat er in de praktijk vanuit gemeenten veel behoefte is aan stimulans en sprekende voorbeelden om de voorgenomen doelstellingen te kunnen realiseren.

Grenzeloos CO2-neutraal is een project die gemeenten via 3 masterclasses en specifieke begeleiding concrete handvatten biedt om uitvoering te geven aan hun CO2-beleid.

Nieuwsarchief