Noord-Nederlandse delegatie op marktoriëntatie reis naar Noord-Duitsland

06 jun 2012

Noord-Nederland wil samenwerkingsrelatie met Niedersachsen intensiveren. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland organiseert van 5 t/m 8 juni een marktoriëntatie reis naar Noord-Duitsland met als standplaats Hannover. Dit vindt plaats onder bestuurlijke begeleiding van het SNN, in de naam van Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Op 5 en 6 juni sluit een bestuurlijke delegatie hierbij aan. De gehele Noord-Nederlandse delegatie bestaat uit elf Noord-Nederlandse ondernemingen, aangevuld met een tiental bestuurders van de drie noordelijke provincies en gemeenten. Het programma van de bestuurlijke delegatie gaat vooral in op economische kansen in de regio Hannover voor Noord-Nederland. En is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Nederlandse Honoraire Consul in Hannover, de heer Dr. Volker Müller. 

Programma

De delegatie werd afgelopen dinsdag in Hannover hartelijk ontvangen door Frank Mollen, plaatsvervangend ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Duitsland. Het programma begon met een Duits - Nederlands netwerk bijeenkomst waar zowel Nederlandse als Duitse bestuurders en bedrijven volop gelegenheid hadden om met elkaar in gesprek te gaan en contacten te leggen.

Woensdag 6 juni staat geheel in het teken van bedrijfsbezoeken en wordt er onder meer een bezoek gebracht aan de VW-fabriek in Wolfsburg en aan de vestiging van Johnson Controls, een wereldwijd technologisch bedrijf, in Hannover.

Economische kansen

Noord-Nederlandse en Noord-Duitse bedrijven werken op verschillende terreinen al succesvol samen. Dit is volgens Max van den Berg, CdK in de provincie Groningen en lid van het Dagelijks Bestuur van het SNN en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor internationale samenwerking, ook niet verwonderlijk: ‘Beide regio’s vertonen grote overeenkomsten zowel qua ligging, economische structuur als bedrijfseconomische en demografische ontwikkelingen. Op het gebied van energie, zijn al veel contacten gelegd zijn en lopen er diverse projecten.’ Volgens hem zijn er volop kansen voor het MKB, op de terreinen waar Noord-Nederland op inzet (water, energie, sensor technologie, healthy ageing en agribusiness). Maar ook voor toeleverende sectoren als de metaalindustrie zijn er mogelijkheden in bijvoorbeeld de sterk vertegenwoordigde maritieme sector, maar ook de auto-industrie in Noord-Duitsland.

Samenwerkingsrelatie

Noord-Nederland wil ook graag op politiek niveau de samenwerkingsrelaties met Niedersachsen intensiveren. Dit bezoek staat dan ook niet op zichzelf, maar vormde het tegenbezoek op de delegatie van Nedersaksische ondernemers, onder leiding van Minister Bode en Dr. Volker Müller, aan Noord-Nederland eind oktober j.l. en staat in het teken van het opbouwen en versterken van structurele economische contacten tussen Noord-Nederland en Niedersachsen. Het grootste verschil tussen het bezoek van de Duitse delegatie in oktober en het Nederlandse bezoek nu is de concretisering in de samenwerking voor het bedrijfsleven, door het organiseren van matchmakings.

Bron: SNN

Nieuwsarchief