Noord-Holland stimuleert alternatieve brandstoffen

27 nov 2009

De Milieudienst IJmond krijgt 45.000 euro van de provincie Noord-Holland om alternatieve brandstoffen aan de man te brengen. Hiermee wil de provincie bijdragen aan betere luchtkwaliteit in de IJmond, de CO2-uitstoot beperken en anticiperen op het schaarser worden van fossiele brandstoffen. Gedeputeerde Staten (2GS) verleenden de subsidie op 24 november 2009 om vraag en aanbod van alternatieve brandstoffen te stimuleren.

Het bedrag wordt over een periode van drie jaar toegekend voor het stimuleringsplan ‘IJmond rijdt alternatief’. De subsidie wordt ingezet voor promotionele activiteiten rondom het rijden op alternatieve brandstoffen. In de IJmond zijn momenteel vier locaties in voorbereiding voor het leveren van alternatieve brandstof. Vraag en aanbod hiervan komen nog niet voldoende van de grond. Gedeputeerde Bart Heller (2duurzame energie, milieu): “Weinig Noord-Hollanders schaffen een aardgasvoertuig aan omdat de brandstof nauwelijks te koop is, en tankstationhouders investeren niet in aardgasvulpunten omdat er geen afnemers zijn. De economische recessie versterkt dit probleem. Met deze subsidie hopen we die cirkel te doorbreken.”

Een belangrijk deel van de milieubelasting in Nederland wordt veroorzaakt door het verkeer. Ook in Noord-Holland is mobiliteit verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de CO2-uitstoot. Noord-Holland zet zich in voor de verbetering van het milieu in de provincie zodat lucht, water en bodem schoner worden. Een schoon milieu is belangrijk, omdat het voor een groot deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur bepaalt. Daarom heeft de provincie onder andere het programma ‘Schone Mobiliteit’ opgezet. ‘IJmond rijdt alternatief’ is hier een onderdeel van. In het programma staan vraag en aanbod van duurzame brandstoffen centraal.

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief