Noord-Holland steekt ruim vier ton in uitvoeringsprogramma Biomassa

07 mrt 2013

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft besloten de resterende middelen van het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011 in te zetten voor verdere uitvoering van het speerpunt Biomassavergassing. De komende tijd zal 400.000 euro besteed worden aan   voor de uitvoering van een aantal plannen op dit gebied.

Biomassavergassing maakt onderdeel uit van het Koersdocument Duurzame Energie. Op 5 juli 2010 hebben Provinciale Staten hiervoor het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011 vastgesteld. In totaal was er voor dit project 1,9 miljoen euro beschikbaar. Omdat inmiddels uit een evaluatie gebleken is dat biomassavergassing een zeer kansrijk onderdeel hierin is, is de resterende ruim 400.000 euro toegewezen aan dit speerpunt.

Concreet betekent de inzet van de vier ton subsidie dat een aantal projecten kan worden uitgevoerd. Zo wordt er een Handelsplatform GroenGas opgezet en komt er een uitvoeringsregeling voor haalbaarheids- en vervolgonderzoeken naar biomassa-installaties. Daarnaast zal er geld gestoken worden in de ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen als het rijden op groengas en de offshore biomassateelt.

Bron: Provincie Noord-Holland

Nieuwsarchief