Noord Nederland wil voorbeeld zijn op gebied van duurzame landbouw

09 jul 2013

Noord-Nederland wil zich ontwikkelen tot voorbeeldregio op het gebied van duurzame landbouw. Verschillende organisaties en overheden hebben daarom de AgroAgenda getekend. De agenda werd in ontvangst genomen door staatssecretaris Sharon Dijksma.De agro- en foodsector in Noord-Nederland staat de komende jaren voor een uitdaging. Europa hervormt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid drastisch in 2014 en schaft in 2015 het melkquotum af. Veel boeren krijgen dan fors minder inkomenssteun. Tegelijk willen de maatschappij én de boeren zelf een duurzame landbouw door marktgerichter te produceren, te 'vergroenen' en door meer aandacht te hebben voor maatschappelijke thema's als dierenwelzijn, volksgezondheid en landschappelijke inpassing.

De AgroAgenda Noord Nederland 2013-2020 is zaterdag 6 juli ondertekend door voorzitter LTO Groningen Hilbrand Sinnema, voorzitter RvC Royal Friesland Campina Piet Boer, voorzitter Boer & Natuur Everhardus Togtema, voorzitter CvB AOC Terra Roel Schilt (mede namens Nordwin College en Van Hall Larenstein), directeur Friese Milieu Federatie Hans van der Werf en de noordelijke provincies.


Nieuwsarchief