Nieuwe innovatieprojecten op Energie Transitie Park Midden Drenthe

06 sep 2012

 

Tijdens een bijeenkomst op 10 september zullen op het Energie Transitie Park Midden-Drenthe een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd worden. Verschillende partijen werken op het park samen aan een toekomstbestendige energievoorziening.

Zo wil een coalitie van Noblesse Proteins, NVP, DSM en Energy Valley op het Energie Transitie Park een Biogas Plant of the Future realiseren. De provincie Drenthe ondersteunt het initiële onderzoeksproces dat moet leiden tot de bouw en realisatie van een innovatieve vergister in Drenthe en sluit daarom een Drentse Green Deal met DSM als penvoerder.

Daarnaast ontvangt Attero van de provincie Drenthe een FES-subisidie van 4,8 miljoen euro voor de realisatie van een Groen Gas Hub te Wijster. Met deze investeringen kunnen agrariërs en andere bedrijven die biogas produceren hun vergistingsinstallaties aansluiten op de Groen Gas Hub, een verzamelpunt dat zorgt voor het centraal opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit zodat het via het netwerk van Rendo, Enexis of de Gasunie als groen gas bij de gebruiker terecht kan komen.

Een derde initiatief betreft een pilotproject van Green Planet, Attero en de provincie Drenthe om de haalbaarheid van een handelsplatform voor groen gas te onderzoeken. Attero levert via het netwerk van Rendo groen gas aan Green Planet, het in ontwikkeling zijnde multifuel tankstation voor duurzame brandstoffen in Pesse. Binnen de pilot wordt onder andere onderzocht of het mogelijk is zonder of met minder subsidie groen gas te produceren door dit gas af te zetten in de mobiliteit.

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief