Nieuwe hoogspanningsleiding Eemshaven over bestaand tracé

12 jul 2012

Het ministerie van EL&I heeft bekend gemaakt dat zij begint met de voorbereiding van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding vanuit de Eemshaven. Deze is nodig om voldoende afvoercapaciteit te scheppen voor elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt en aanlandt. De nieuwe verbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de al bestaande 220 kilovolt–verbinding. Beide verbindingen worden in één tracé en één constructie gecombineerd. De oude 220 kV-verbinding wordt na realisatie van de nieuwe verbinding opgeruimd.

De bestaande en nieuwe verbinding worden in een zogeheten Wintrack mastenstructuur gehangen. Deze constructie bestaat uit 2 slanke verticale palen van 50 tot 60 meter hoog. Deze zijn in het landschap minder zichtbaar dan de bestaande zogenaamde vakwerkmasten en ze genereren bovendien een minder breed veld aan elektromagnetische straling.  

De nationale elektriciteitsnetbeheerder TenneT wil een hoogspanningsleiding van 380kV aanleggen tussen de Eemshaven en Diemen. De hoogspanningsverbinding loopt van de Eemshaven via Vierverlaten en Burgum naar Ens. De aanleg kost TenneT naar schatting 1 miljard.

Verwacht wordt dat als alle procedures doorlopen zijn de bouw in 2014 van start zal gaan.

Nieuwsarchief