Nieuwe coalitie schrapt windmolenparken

18 apr 2011

De nieuwe coalitie van PvdA, CDA en FNP in Friesland schrapt plannen voor de aanleg van windmolenparken op het land bij Metslawier, Reduzum en Gerkesklooster.

Dat wil niet zeggen dat er minder windenergie uit Friesland komt, maar de nieuwe coalitie wil de nieuwe windmolens alleen nog in het IJsselmeer, aan de kop van de Afsluitdijk en bij het klaverblad Heerenveen.

Fryslân houdt nog steeds vast aan de ambitie om in totaal 400 megawatt aan windmolens te realiseren.

Nieuwsarchief