New Energy Business Community trapt af

03 mei 2011

Op 8 juni zal het Noord-Nederlandse platform de ‘New Energy Business Community’ (NEBC) worden onthuld. Dit is een nieuw platform voor het MKB, dat wordt opgezet door de NOM, KEMA, TNO, Gemeente Groningen en Stichting Energy Valley met als doel deelnemende bedrijven te ondersteunen bij het genereren van business rondom intelligente netten. De feestelijke aftrap van de NEBC zal plaatsvinden met een minicongres en marktplaats op woensdagmiddag 8 juni bij KEMA te Groningen.

Tijdens deze middag worden presentaties gegeven door organisaties aan de vraag- en aanbodzijde in de markt van slimme energie. Bedrijven krijgen de kans hun producten en technieken te exposeren op een marktplaats, te speed-daten met organisaties en te netwerken met conculega’s. Enkele sprekers die aan het woord zullen komen, zijn: directeur Siem Jansen van de NOM, plv. directeur generaal Bert de Vries van het ministerie van EL&I en Frits Bliek van KEMA. Verder zijn netbeheerder Enexis en een woningbouwcoöperatie uitgedaagd om hun visie te geven op het energienetwerk van de toekomst.

Vanwege de beperkte capaciteit zal toegang tot het congres op basis van uitnodiging plaatsvinden.

Nieuwsarchief