Natuurverenigingen zijn tegen vergisters

28 jan 2008

De Stichting Natuur en Milieu en de provinciale milieufederaties keren zich tegen de mestvergistingsinstallaties. Ze beweren dat deze vorm van duurzame energie weinig bijdraagt aan een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Beter is het, zo staat in het onderzoek Heldergroene biomassa, om energie te winnen uit rest- en snoeihout, bermgras en papierslib. Het rapport is vorige week gepresenteerd omdat het kabinet binnenkort de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie (2SDE) presenteert. Natuur en milieu adviseert om de vergisters niet meer te subsidiëren.

De Stichting Natuur en Milieu en de provinciale milieufederaties keren zich tegen de mestvergistingsinstallaties. Ze beweren dat deze vorm van duurzame energie weinig bijdraagt aan een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Beter is het, zo staat in het onderzoek Heldergroene biomassa, om energie te winnen uit rest- en snoeihout, bermgras en papierslib. Het rapport is vorige week gepresenteerd omdat het kabinet binnenkort de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie (2SDE) presenteert. Natuur en milieu adviseert om de vergisters niet meer te subsidiëren.

Nieuwsarchief