NWEA: ‘Roep CPB uitstel windmolens staat buiten politieke werkelijkheid’

18 jun 2013

'Met grote verbazing' heeft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kennis genomen van het rapport en vooral van het persbericht van het CPB over de kosten en baten van windenergie op land. Het CPB stelt op basis van een economische analyse dat Nederland de doorgroei van boven land opgewekte windenergie moet uitstellen. Dit ondanks de constatering dat het een positieve bijdrage levert aan de BV Nederland als geheel. Met Europa gemaakte energie- en klimaatafspraken worden volgens de Wind Energie Associatie door het CPB genegeerd. 'Daarmee plaatst het CPB zich volstrekt buiten de politieke werkelijkheid en buiten de maatschappelijk realiteit', aldus de organisatie.

Het CPB heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een zogenaamde KBA (kosten-batenanalyse) uitgevoerd voor de plannen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020.1 Het CPB constateert op basis van dit onderzoek dat ‘uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt aan windenergie op land bij te plaatsen, de beste optie is.’ Elk jaar dat dichter op 2020 wordt gebouwd, zou gunstiger zijn, volgens het onderzoeksbureau.

NWEA zegt 'erg verbaasd' te zijn over deze hoofdconclusie omdat het CPB bekijkt de problematiek 'geïsoleerd bekijkt'.  'Als Nederland de doelstelling voor duurzame energie niet haalt met wind, moet het met andere vormen van duurzame energie, terwijl van windenergie bekend is dat het één van de meest kosteneffectieve oplossingen is. In een goed onderzoek is het gebruikelijk kosten en baten van een project af te zetten ten opzichte van de meest waarschijnlijke ontwikkeling als een project geen doorgang vindt. Het CPB heeft de kosten voor dit alternatief echter níet meegerekend. De consequentie is dat de baten van uitstel fors worden overschat. 'En het is niet erg realistisch om te veronderstellen dat Nederland de duurzame energiedoelstelling loslaat', meent Ton Hirdes, directeur NWEA.

Bron: NWEA

Nieuwsarchief