NEN themamiddag biobased brandstoffen en producten

19 okt 2012

Op 21 november 2012 organiseert NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, de jaarlijkse themamiddag biobased brandstoffen en producten. Evenals voorgaande edities staan de onderwerpen centraal die het meest actueel zijn in de biobased economy. Het thema van dit jaar is dan ook: "Biobased economy: normalisatie, certificatie en communicatie".

Sprekers die nauw betrokken zijn bij de normalisatie-activiteiten voor diverse deelonderwerpen van de biobased economy, brengen u op de hoogte van de stand van zaken bij de nationale en internationale normcommissies en werkgroepen. Ook wordt u gevraagd mee te denken en uw mening te geven over de vraagstukken met betrekking tot communicatie en certificatie op het gebied van deze onderwerpen.

Certificatie

Certificatie draait erom dat bedrijven op uniforme en onafhankelijke wijze kunnen aantonen dat hun producten of processen voldoen aan de gestelde normen. Voor beleidsmakers kan certificatie een praktisch instrument zijn voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Aan de andere kant ligt ook het risico van een wildgroei aan certificaten en keurmerken op de loer, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet. Tijdens de themamiddag wordt ingegaan op de Nederlandse en Europese ontwikkelingen op het gebied van certificatie en keurmerken voor biobased producten.

Communicatie

Normalisatie draagt bij aan focus, cohesie en het opbouwen van kritische massa in de markt door het vastleggen en verspreiden van 'state-of-the-art' technologie en 'best practices'. Normen versterken de innovatie en groei in een markt, door een goede basis voor eenduidige communicatie te bieden. Naast gepubliceerde normen, wordt ook in toenemende mate gewerkt met andere communicatiemiddelen, zoals websites. Tijdens de themamiddag wordt ingegaan op websites waaraan zowel op Nederlands niveau als in Europa wordt gewerkt, om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de biobased economy. Meer informatie en mogelijkheid om in te schrijven vindt u op onze website. U kunt ook contact opnemen met NEN Energiewinning, e-mail energy@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 326.

Bron: NEN

Nieuwsarchief