NAM legt nieuwe gasleiding aan tussen Norg en Sappemeer

30 mrt 2010

De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) wil een ondergrondse gastransportleiding aanleggen tussen haar gasopslaglocatie bij Norg en het overslagstation van aardgas uit het Groningen-gasveld in Sappemeer. De geplande leiding moet ervoor zorgen dat ook in de toekomst aan de piekvraag naar aardgas kan worden voldaan. De NAM heeft voor het project een startnotitie ingediend bij de betrokken instanties.

Zomers wordt in Norg een deel van het geproduceerde aardgas uit het Groningen-gasveld opgeslagen. In de winter, als de vraag naar aardgas sterk toeneemt (piekvraag), kan de gasopslag Norg bijspringen. Deze rol wordt steeds belangrijker in de toekomst. Omdat de huidige pijpleiding tussen de gasopslag in Norg en het overslagstation in Sappemeer te weinig capaciteit heeft om aan die groeiende vraag te voldoen, is het nodig de nieuwe aardgasleiding aan te leggen. Op die manierzegt de NAM ook in de toekomst voldoende aardgas te kunnen leveren op die momenten, dat het nodig is.

Op het project, bekend onder de naam ‘aardgastransportleiding NorgroN’, is de zogenoemde rijkscoördinatieregeling van toepassing. Voor het tracé van de pijpleiding stellen de ministers van Economische Zaken en van VROM een rijksinpassingsplan vast, dat in de plaats komt van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarnaast coördineert het ministerie van Economische Zaken de vergunningsprocedures, en stemt die op elkaar af.

Woensdag 28 april wordt er een informatieavond gehouden voor belanghebbenden. Deze avond vindt plaats in ‘De Gouden Leeuw’ in Zuidlaren en start om 19.00 uur. De NAM zal op deze bijeenkomst haar plannen uitvoerig toelichten, vertegenwoordigers van de overheid zijn beschikbaar voor uitleg over de rijkscoördinatieregeling.

Bron: NAM

Nieuwsarchief