Mogelijke opschorting provinciaal windmolenplan Friesland

03 sep 2009

Het provinciaal windmolenplan van de Friese gedeputeerde Hans Konst wekt dermate veel tegenstand op, dat Konst het plan mogelijk weer intrekt. Volgens het plan zijn er minimaal 130 windturbines van 80 tot 100 meter hoog nodig om de door provinciale staten gewenste energie op te wekken. Niet duidelijk is waar deze molens geplaatst zouden moeten worden.

Bron: Leeuwarder Courant
Nieuwsarchief