Mogelijk bossen voor CO2-neutraal Groningen

06 jul 2007

In Groningen worden mogelijk bossen aangeplant om de duurzaamste stad van Nederland te worden. Het stadsbestuur maakte deze week de plannen bekend waarmee Groningen energieneutraal moet worden. Als deze niet afdoende zijn om in 2025 CO2-neutraal te zijn, kunnen de bomen het laatste restje CO2-uitstoot compenseren.


De energieplannen staan in het beleidskader ‘duurzaamstestad.groningen.nl’ en de zogeheten ‘Routekaart Groningen Energieneutraal 2025.’De plannen moeten Groningen klaar maken voor effecten van klimaatverandering zoals nattere en warmere zomers. Dat betekent dat de CO2-uitstoot in de stad drastisch omlaag moet. Daarvoor is een heuse cultuuromslag nodig volgens het bestuur. Om energieneutraal te worden gaat het college flink wat maatregelen nemen.  Zo wordt fietsen een stuk aantrekkelijker gemaakt, worden energievrije activiteiten gestimuleerd en zal er gebruik gemaakt worden van duurzame energie.
De gemeente gaat na de zomervakantie met de energieplannen de boer op om de inwoners van Groningen te laten meepraten. Ook gaat de gemeente in gesprek met organisaties als bewonersverenigingen, woningbouwcorporaties, de universiteit, energiebedrijven, het openbaar vervoer en milieuorganisaties. “De gemeente kan niet alleen van Groningen de duurzaamste stad van Nederland maken”, aldus het college. “Iedereen die kan bijdragen met ideeën, kritiek, suggesties en plannen is van harte welkom.” De inspraakronde loopt tot 1 oktober. De gemeente beraadt zich nog op de precieze vorm van de gesprekken.
Nieuwsarchief