Minister geeft duidelijkheid over Green Deal

25 mrt 2011

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft deze week een tipje van de sluier opgelicht als het gaat om de eerder aangekondigde ‘Green Deal met de samenleving.’  Tot dusver hing er een mistgordijn rond de term, niemand kon duidelijk zeggen wat de Green Deal zou gaan inhouden. Verhagen liet de Tweede Kamer van de week weten dat het accent komt te liggen op energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking. De bedoeling is dat de rijksoverheid initiatieven gaat steunen, maar dan wel met gesloten beurs. Een revolverend fonds waarvoor het rijk zich garant stelt behoort ook tot de mogelijkheden.

De Green Deal was aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte. De contouren worden inmiddels duidelijk. De vicepremier legt daarbij de bal in de samenleving. Hij vindt dat die moet komen met aansprekende en vooroplopende initiatieven die bijdragen aan energiebesparing of de komst van meer hernieuwbare energie. Bij voorkeur moet er snel resultaat worden behaald. Belangrijk is ook dat vergelijkbare projecten daarna ook zonder overheidssteun van de grond moeten kunnen komen.

Verhagen liet weten dat het de bedoeling is dat de initiatiefnemers bij de overheid terecht kunnen voor andere zaken dat geld. Het kan zijn dat het adviserend of organiserend vermogen van de overheid wordt aangesproken. De overheid zou ook kunnen assisteren in de vorm van een regiefunctie of het aanspreken van het netwerk van de overheid. Ook kan er gevraagd worden om het wegnemen van belemmeringen in de wet- en regelgeving.

De Kamer vroeg Verhagen speciaal aandacht te hebben voor het initiatief van Eneco, Alliander en de Van Gansewinkel Groep samen met nog zestien andere bedrijven, lobbyclubs De Groene Zaak en Stichting Natuur en Milieu en prominenten als Ruud Lubbers en Pieter Winsemius. Zij kwamen met een deelidee van een revolverend fonds van vijf miljard euro. Zo'n fonds blijft altijd gevuld, omdat de winsten die worden gemaakt dankzij investeringen gefinancierd uit dit fonds, weer terug komen naar dat potje. Dit fonds zou gevoed moeten worden door banken; van de overheid werd slechts een garantstelling gevraagd. De minister vindt het een interessant plan, maar denkt dat een garantiestelling voor het grote fonds moeilijk te realiseren is.

Verhagen heeft vanuit het ministerie bestaande contacten gevraagd om met voorstellen te komen. Half april moet er een lijst met initiatieven zijn. Burgers en bedrijven kunnen hun initiatieven kwijt op een speciale website. Uiteindelijk denkt Verhagen deze zomer een concrete lijst met kansrijke initiatieven aan de Kamer te kunnen overleggen.

Nieuwsarchief