Milieufederatie Groningen pleit voor duurzame biomassa

01 feb 2008

Milieufederatie Groningen pleit voor de ontwikkeling van duurzame biomassa in de Provincie Groningen. Dat staat in het rapport ‘Heldergroene biomassa’ dat de federatie gisteren stuurde aan bestuurders van de Provincie Groningen met daarbij een oproep om de daarin staande criteria te verwerken in het Provinciaal Omgevingsplan.

Milieufederatie Groningen pleit voor de ontwikkeling van duurzame biomassa in de Provincie Groningen. Dat staat in het rapport ‘Heldergroene biomassa’ dat de federatie gisteren stuurde aan bestuurders van de Provincie Groningen met daarbij een oproep om de daarin staande criteria te verwerken in het Provinciaal Omgevingsplan.

De Milieufederatie brengt in het rapport ‘goede’ en ‘slechte’ soorten biomassa in kaart. Een goede is bijvoorbeeld het gebruik van snoeihout uit de houtsingels in het Westerkwartier, om onder andere een zwembad te verwarmen. Een ‘fout’ initiatief is de verbranding van palmolie voor de opwekking van elektriciteit door een nieuw te vestigingen bedrijf in Delfzijl. Bij veel projecten is de provincie betrokken.

Behalve via een oproep aan de politiek, probeert de Milieufederatie ook rechtstreeks invloed uit te oefenen op de keuzes die worden gemaakt bij energieopwekking uit biomassa. Momenteel zit de Milieufederatie al bij verschillende biomassa-initiatieven aan tafel, en daar zal zij zeker haar inzichten inbrengen.

‘Heldergroene biomassa’ is op 24 januari aangeboden aan EZ-minister Van der Hoeven. De milieuorganisaties roepen alle overheden op om alleen echt duurzame biomassa te subsidiëren of op andere wijze te stimuleren. In het rapport staan tien criteria, waaraan zulke biomassa moet voldoen. Aan de hand daarvan komen de milieuorganisaties tot een oordeel over ‘goede’ of ‘foute’ biomassa. Ronduit positief zijn de organisaties over het gebruik van industrieel resthout, snoei- en dunningshout, bermgras en papierslib. Anderzijds krijgt de inzet van plantaardige oliën (2koolzaad, palmolie), maïs en mestvergisting een negatief oordeel.

Nieuwsarchief