Meer geld voor Groen Gas

21 aug 2009

Onlangs kondigde minister van der Hoeven aan dat begin november waarschijnlijk extra geld vrijkomt voor de stimulering van de categorieën zon en biomassa. Dat geld kan vrijkomen omdat voor een andere categorie; wind op land, minder aanvragen zijn ontvangen dan verwacht. Energy Valley is blij met deze ontwikkeling. De Energy Valley regio timmert namelijk stevig aan de weg op Groen Gas gebied. Dit jaar was in eerste instantie ruimte voor stimulering van zo’n 40 miljoen m3 Groen Gas.

Om 1 MWh Groen Gas te produceren keert de SDE regeling hooguit € 44,63 uit, voor de productie van 1 MWh met behulp van een windmolen op land moet € 69,- worden uitgetrokken. Op dit moment wordt gedacht aan het overhevelen van € 254 uit het budget voor wind op land. Windmolens hadden daarmee zo’n 3,7 miljoen MWh geproduceerd, inzet voor de stimulering van Groen Gas zorgt voor de productie van zo’n 5,7 miljoen MWh duurzame energie.

Binnen de Energy Valley regio zijn er aanvragen ingediend voor ruim 54 miljoen m3 Groen Gas, daarvan mag inmiddels bijna 25 miljoen m3 rekenen op subsidie. De overige 29 miljoen m3 kan hopelijk gesubsidieerd worden door een bijdrage uit de verschoven budgetten of via de SDE van volgend jaar.

Nieuwsarchief