Lokale duurzame energieopwekking goed voor economie en welvaart

29 jan 2013

Een combinatie van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie is financieel rendabel. Het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor werkgelegenheid. Windenergie is het meest rendabel, terwijl voor zonne-energie waarschijnlijk meer draagvlak is. Vandaar de keus voor deze combinatie.  Aanvullende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat in 2020 de helft van de huishoudens gebruik kan maken van lokaal opgewekte groene stroom. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de VNG. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de provincies Drenthe en  Groningen en de gemeente Assen. De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werkgelegenheid

Centrale vraag in het onderzoek was: ‘Wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekken?’. Uit het onderzoek blijkt dat windenergie een goed rendement oplevert, maar minder scoort op geluid, zichthinder en natuur. Met zonnepanelen is deze overlast er niet of minder. Bovendien levert zonne-energie 45.000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid op, aanmerkelijk meer dan windenergie. Financieel is zonne-energie nog niet rendabel. Een goede verhouding van wind- en zonne-energie levert een positief maatschappelijk rendement op.

Financiële maatregelen

Verschillende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat decentraal opgewekte groene stroom concurrerend(er) wordt. Een verhoging van de energiebelasting op grijze stroom met 4 cent zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle decentrale alternatieven voor het opwekken van energie even duur zijn als grijze stroom of zelfs goedkoper.

Achtergrond en aanleiding onderzoek

Steeds meer consumenten zien mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken. Het vermogen hiervan is nog zeer bescheiden, maar het aantal initiatieven in Nederland stijgt snel. De roep naar de politiek is dan ook sterk om belemmeringen weg te nemen. Met name de energiebelasting belemmert de ‘eigen duurzame energievoorziening.  De Tweede Kamer heeft al meerdere maatregelen genomen om elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik mogelijk te maken. Een goed inzicht in de effecten hiervan op het bestaande (energie)systeem ontbrak echter nog. Het VNG onderzoek voorziet hierin.

Nieuwsarchief