Linkoping onder indruk van Energy Valley

12 mei 2010

 

 Op 6 en 7 mei bezocht een zweedse delegatie uit Linköping Noord Nederland. Middels de 'Energy Valley tour', georganiseerd door Nordconnect en stichting Energy Valley en mede mogelijk gemaakt door Lukas Joel, Honorair Consul van Zweden, kregen zij in twee dagen een beeld van de ontwikkelingen in Noord Nederland o.a. op het gebied van energie.

De eerste dag werd de delegatie ontvangen bij Wetsus waarbij de pieken in de Delta, water technologie, sensor technologie en healthy ageing werden toegelicht. Ook een bezoek aan het laboratorium van Westus kon op veel interesse rekenen. Hier werd gedemonstreerd hoe men uit de samenvoeging van zoet en zout water energie kan opwekken; de zogenaamde Blue Energy.

De tour werd vervolgt in Delfzijl waar de delegatie hartelijk ontvangen werd bij Groningen Seaports. Hier kregen zij een introductie in een voor hen nieuwe techniek; torrefactie en kregen zij een 3d rondleiding door de virtuele haven van Delzijl en de Eemshaven zoals deze er in 2014 uit zullen komen te zien.

Hierna volgde een bezoek aan BioMCN waar de kansen van bio-methanol in het algemeen en specifiek voor Zweden uitvoerig besproken werden. Na de introductie volgde een bezoek aan het terein van BioMCN waar de nieuwe biomethanolfabriek werd getoond.

Het gevolg had 's avonds nog de kans om interessante contacten op te doen bij het netwerkdinner welke werd aangeboden door de gemeente Groningen. Hierbij waren verschillende publieke en private partijen aanwezig om de samenwerkingskansen met Zweden nader te bespreken.

De tweede dag stond in het thema van 'Gas' en begon met een ontvangst bij KEMA in Groningen waar Noord Nederland als gasrotonde en de ontwikkelingen op het gebied van groen gas en smart grids aan de orde kwamen. Hierna mocht de delegatie een kijkje nemen in het lab van KEMA waar men onderzoek doet naar smart grids bij het demonstratieproject Smart City Hoogkerk. Ook hier werden de ontwikkelingen met veel interesse gevolgd.

Het laatste bezoek van de tour vond plaats in Wijster waar het gezelschap de locatie van Attero bezocht, na een rondleiding door de GAVI en over het terrein van Attero gevolgd door een presenatie van de WiSER-afvalscheidingsmethode (Waste is Sustainable Energy and Resources) van Attero die hoge ogen gooide. Ook werd hier toegelicht hoe Attero en stichting Energy Valley werken aan de uitbouw van het Energietransitiepark Midden-Drenthe en hoe Attero bezig is om een van de eerste Groen Gas Hubs van Nederland te creëren op hun terrein.

Tenslotte volgde nog een korte presentatie van Zweedse zijde over de industrieel ecologische aanpak tussen de twin-cities Norköping en Linköping, een aanpak vergelijkbaar met de Energietransitieparken in Noord-Nederland. Deze aanpak is illustratief voor de zweedse aanpak en biedt veel samenwerkingsmogelijkheden voor ondernemingen, overheden en kennisinstellingen en ook voor Noord Nederland.

Zowel de organiserende en deelnemende partijen van de tour en de Zweedse delegatie, spreken over een zeer succesvol bezoek en inmiddels wordt er een tegenbezoek gepland in het najaar van 2010.

Nieuwsarchief