Langdurig werklozen aan de slag bij grote projecten Eemshaven

10 mei 2011

Woensdagochtend 11 mei krijgen een tiental voormalig langdurig werklozen uit handen van Jan van de Meer, directeur Bam Civiel Noordoost een getuigschrift voor hun verrichte werkzaamheden.

Groningen Seaports heeft bij grote contracten een zogenaamde sociale paragraaf in de contracten ingebouwd waarin ze de aannemer van een werk, in dit geval BAM, ‘verplichten’ voor een bepaald bedrag van de totale som te besteden aan het in dienst nemen van werkloos werkzoekenden. Het gaat om mensen die al geruime tijd op zoek zijn naar werk en moeilijk aan de slag kunnen komen.

Deze mensen werden door het Werkplein Eemsdelta geselecteerd voor de BAM. Naast de achtergrond van werkloosheid en niet aan de slag kunnen komen, werd gelet op geschiktheid en motivatie. De regeling zorgt er voor dat de mensen zonder concurrentie direct aan het werk komen. De mensen zijn aan de slag gegaan als betontimmerman, secretaresse, cateringmedewerker, portier, bouwplaatsmedewerker en lasser. Tijdens het werk hebben ze hun vaardigheden en kwaliteiten vergroot wat nu wordt bevestigd in het getuigschrift.

De werkzaamheden bij de BAM lopen in de komende maanden af wat betekent dat deze werknemers beschikbaar zijn voor een nieuwe werkkring. De aannemer BAM voert voor Groningen Seaports op dit moment werkzaamheden uit voor het realiseren van o.a. nieuwe kades bij de Wilhelminahaven. Nodig o.a. voor de aanvoer van diverse producten voor de in aanbouw zijnde elektriciteitscentrales.

Nieuwsarchief