LTO Noord heeft nieuwe voorzitter

22 aug 2011

Siem Jan Schenk (57) uit Oude Niedorp is in Zwolle door de Ledenraad van LTO Noord benoemd tot voorzitter. Schenk was in de afgelopen jaren voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij en lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord. Sinds het vertrek van Henk Brink heeft hij als vicevoorzitter de rol van voorzitter tijdelijk waargenomen.


De nieuwe voorzitter van LTO Noord is helder over zijn focus: “Voor elke agrarisch ondernemer zijn drie punten van wezenlijk belang en dat zijn concurrentiekracht, marktpositie en maatschappelijk draagvlak. Dat draagvlak is essentieel en bepalend voor hoe we in Nederland samen verder kunnen.” Schenk heeft begrip voor mensen die kritisch staan tegenover verdere ontwikkeling van agrarische bedrijvigheid: “Dan kunnen wij als sector wel zeggen dat het allemaal wel meevalt, maar daar red je het niet mee. Feiten en gevoelens lopen door elkaar heen. We moeten continu helder uitleggen waar we mee bezig zijn en wat we allemaal doen om te komen tot een duurzame land- en tuinbouw.”

Zijn activiteiten als waarnemend voorzitter noemt Schenk een mooi leerproces. “Ik ben goed aangesloten op alle ontwikkelingen en heb ik voor mezelf een goed beeld gekregen waar ik me als voorzitter op wil richten. Zo kijk ik uit naar het invullen van deze rol en voel me daarin enorm gesteund door het vertrouwen dat door de leden in mij gesteld is.” LTO Noord is volgens hem een vereniging van agrarische ondernemers, die zich kenmerkt door de betrokkenheid die zowel de bestuurders, maar ook de leden hebben bij hun vereniging en de agrarische belangen in Nederland. “Ik zie het dan ook als mijn taak om de vereniging actief te houden en onze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen.”

Gevraagd naar de uitdagingen voor de sector is Schenk duidelijk: “De agrarische sector intensiveert, dat zie je in de meeste sectoren, kijk naar de glastuinbouw, de intensieve melkveehouderij of de varkenshouderij. Hierbij bepaalt onze historie vaak wat we doen. Ik denk dat we met name in de toekomst de dialoog aan moeten gaan over in welke richting en welke koers we gaan met toekomstige bedrijfsontwikkeling. En daarbij schroom ik de discussie niet. Je moet ondernemers niet laten ontwikkelen in een richting die geen perspectief heeft. Daarnaast neemt het belang van onze marktpositie steeds meer toe. Recente crisissen hebben laten zien dat we kwetsbaar zijn. Het verminderen van onze kwetsbaarheid in de markt zie ik als grote uitdaging.”

Over de meerwaarde die Schenk als voorzitter heeft is hij bescheiden. “Als voorzitter neem je altijd jezelf mee, daar bedoel ik mee dat ik ben zoals ik ben en dat ik als voorzitter me niet in één keer anders ga gedragen. Ik ben duidelijk en consistent in wat ik zeg en wat ik denk, ik ben direct en respecteer de opvatting van de ander. Ik ben niet op zoek naar status en erkenning, maar wil wel graag dat mensen later zeggen dat ik een bijdrage heb geleverd aan de agrarische sector in Nederland.”

Bron: LTO Noord

Nieuwsarchief