Klimaattop in Kopenhagen van start

07 dec 2009

De klimaattop in Kopenhagen is maandagochtend van start gegaan. Doel is om tot een nieuw klimaatakkoord te komen. Ruim 15.000 onderhandelaars, politici, activisten en journalisten zijn bij de top aanwezig.

In de eerste week van de top moeten ruim 190 regeringsorganisaties overeenstemming bereiken over de onderhandelingstekst. Momenteel bestaat die nog uit tweehonderd pagina’s, maar dit moeten er in het kader van efficiëntie ongeveer dertig worden.

In de tweede week nemen ook milieuministers deel aan de top. Voor Nederland is dit minister Cramer, die samen met minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking naar Kopenhagen afreist. Meer dan honderd regeringsleiders, onder wie Barack Obama en Jan Peter Balkenende, zullen bij het einde van de top aanwezig zijn.

Onderwerpen van de onderhandelingen zijn onder andere de reductie van de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, ontbossing en financiering voor arme landen die problemen ondervinden door de gevolgen van klimaatverandering.

Bron: ANP

Nieuwsarchief