Kabinet geeft provincies meer macht om komst windmolenparken door te drukken

07 jul 2009

Provincies krijgen meer bevoegdheden als het gaat om besluitvorming rond de aanleg van middelgrote windmolenparken. Dat is een van de stimuleringsmaatregelen in de crisis- en herstelwet die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd. De wet die nog deze zomer naar de Raad van State wordt gestuurd, is bedoeld om onder andere grote energieprojecten een duwtje in de rug te geven in tijden van economische crisis.

Door met 'de stofkam' door alle wet- en regelgeving te gaan is een serie wetswijzigingen naar voren gekomen die volgens het kabinet stilstaande projecten in beweging moeten brengen of de looptijd aanzienlijk moeten versnellen. De wet is voor het grootste deel van tijdelijke aard en zal in werking treden op 1 januari 2010 en vervallen op 1 januari 2014. Voor de in totaal 58 projecten die in aanmerking komen voor de crisis- en herstelwet is EUR 2,65 mrd gereserveerd.

Daarmee tekenen de contouren van de crisis- en herstelwet zich steeds scherper af. Drie weken geleden werd ook al duidelijk dat twee grote warmte/koude-projecten ook onder de crisis- en herstelwet gaan vallen. De wet bevat een aantal blijvende maatregelen dat ook na 2014 van kracht blijft. Zo komt er een permanente coördinatieregeling op provinciaal niveau, waarbij de provinciebesturen bevoegd zijn alle benodigde besluiten te nemen bij de aanleg van middelgrote windmolenparken (215-100 MW). Dit is vergelijkbaar met de Rijkscoördinatieregeling als het gaat om projecten met een nationaal belang.

Daarnaast moeten tijdelijke procedureverkortingen zorgen voor een extra duw in de rug van lopende projecten. Beroepsprocedures voor projecten die onder de crisis- en herstelwet vallen moeten straks binnen zes maanden na ontvangst van het beroepschrift uitspraak doen. Voor behandeling door de Raad van State geldt nu nog een termijn van één jaar. Daarnaast vervalt bij de milieueffectrapportage verplichtingen om redelijke alternatieven in beeld te brengen en de commissie voor de Mer te laten adviseren.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief