Inwoners Metslawier tegen komst windmolenpark

06 jan 2011

Inwoners van het Friese dorp Metslawier hebben in een enquête die huis aan huis werd verspreid massaal aangegeven tegen de komst van zes gigantische windmolens.  Van de 477 ondervraagde dorpsbewoners lieten 404 weten tegen de komst van het windpark te zijn. Slechts 41 dorpelingen zeiden voor het plan te zijn.

De gemeente Dongeradeel wil de momenteel in de gemeente aanwezige zestien windmolens vervangen door zes veel grotere turbines bij Metslawier. Tegenstanders van het plan vinden echter dat de molens schade toebrengen aan het landschap en wijzen erop dat vlakbij een natuurgebied met beschermde weidevogels ligt.  

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief