Internationale conferentie in Groningen over energieke restauratie

17 sep 2013

Hoe kunnen we historische gebouwen energiezuiniger maken zonder de historische waarden aan te tasten? Deze vraag stond de afgelopen twee jaar centraal in het project 'Energieke Restauratie' van de Hanzehogeschool Groningen. Op donderdag 19 september vindt over dit onderwerp een internationale conferentie plaats.


Architecten, aannemers, adviseurs en projectontwikkelaars op het gebied van installaties/duurzame energie krijgen steeds vaker de vraag om het energiegebruik van gebouwen terug te brengen. Ook eigenaren en exploitanten van monumenten stellen steeds hogere eisen aan comfort en streven naar lagere energielasten. Bij historische gebouwen is dit een buitengewoon complexe opgave die vraagt om het ontwikkelen en samenbrengen van kennis op het gebied van techniek, restauratie, ontwerp, regelgeving, constructie en historie. De aandacht van restauratieprojecten verschuift daarmee van een traditionele technische aanpak (ontwerp, materiaal en bouwfysica) naar een integrale methode, gericht op een lager energiegebruik.

Energieke Restauratie is een SIA-RAAK project vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte. Het hoofddoel van dit project is de afgelopen twee jaren geweest om de mkb-restauratiepraktijk bij bovenstaande vragen te ondersteunen. De resultaten hiervan worden kenbaar gemaakt tijdens de conferentie Energy Efficient Restoration International Conference 2013.

Bron: Hanzehogeschool Groningen

Nieuwsarchief