Intentieverklaring voor natuurherstel Eems-Dollard

22 jun 2010

Groningen Seaports, de Provincie Groningen en energiebedrijven NUON en RWE gaan zich samen met meerdere natuurorganisaties inzetten voor natuurherstel in de Eems-Dollardregio. De Waddenvereniging maakte maandag bekend dat de partijen een intentieverklaring hebben getekend.


In de Eems-Dollardregio vindt veel industriële ontwikkeling plaats, onder andere door de bouw van twee energiecentrales van RWE en NUON. Volgens de natuurorganisaties, waaronder Stichting Het Groninger Landschap en de Waddenvereniging, zijn natuur en landschap daar de afgelopen jaren steeds de dupe van geweest. Ze zijn blij dat er nu concrete stappen worden ondernomen om de natuur te herstellen, en denken met deze afspraak meer winst te boeken dan via juridische procedures.

De komende maanden gaan de partijen met elkaar om tafel om afspraken te maken, onder andere over hoe de uitstoot van CO2 kan worden gereduceerd en hoe de ecologische kwaliteit van het gebied kan worden verbeterd.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief