Innovatiesubsidie voor het MKB in de Energiesector

17 mei 2013

De nieuwe regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zal vanaf 22 mei a.s. ook worden opengesteld voor het MKB dat actief is in de energiesector (incl. het MKB dat werkt aan nieuwe procestechnologieën). Het beschikbare MIT-budget zal op volgorde van indiening van aanvragen worden verdeeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). Wees er dus snel bij!

Het stimuleren van innovatie binnen de energiesector maakt onderdeel uit van het beleid binnen de Topsectoren Chemie (incl. Biobased) en Energie. Binnen deze Topsector zijn 40 innovatiethema’s benoemd waarbinnen aanvragers activiteiten kunnen voordragen die voor een MIT-bijdrage in aanmerking kunnen komen. Uiteraard stimuleren wij MKB-ers die binnen deze innovatiethema’s actief zijn om gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheid.

MKB-bedrijven kunnen vanuit de MIT-regeling financiële ondersteuning verkrijgen voor:

  • Haalbaarheidstudies
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • Kennisvouchers
  • Inhuur van hooggekwalificeerd personeel

In onderstaande overzicht is voor enkele innovatiethema’s aangegeven welke activiteiten vanuit de MIT-regeling voor ondersteuning in aanmerking komen. Let wel, dit is niet een uitputtend overzicht van innovatiethema’s maar een overzicht van thema’s die nauw aansluiten bij enkele speerpunten van Energy Valley. Klik hier voor het volledige overzicht van innovatiethema’s.

 

Subsidiabele activiteiten
Innovatiethema’s

Kennisvoucher

Haalbaarheid-studie

Inhuur hoog- gekwalificeerd personeel

R&D Samenwerkings-projecten

4C Procestechnologie - Materiaalefficiëntie

5C Procestechnologie – Biobased economy

6C Chemische innovaties –
Katalysatoren & biomassa

9B Biobased – Hoogwaardige energiedragers

 

10B Biobased –
Bioraffinage

 

11B Biobased –
Chemische en biotechnologische conversietechnologie

 

29E Gas –
Systeemrol gas, Power2Gas, Gas2Energy

 

 

31E Gas –
Substitutie: LNG

 

 

32E Gas –
Vergroening van gas

 

 

Alle informatie over de MIT-regeling en in het bijzonder de uitwerking voor Topsector Chemie (incl. Biobased) en Energie, is onderaan deze pagina te vinden. Hier vindt u o.a. de benodigde documenten voor het indienen van een aanvraag voor de innovatiethema’s zoals in het bovengenoemde overzicht weergegeven en een toelichting op het aanvraagproces.

Vragen over projecten?


Energy Valley faciliteert (MKB-)ondernemingen die hun energie-innovaties een stap verder willen brengen. Ook bij projecten die zij willen voordragen voor een MIT-bijdrage. Bent u een Noord-Nederlandse MKB-ondernemer en van plan om een MIT-aanvraag voor uw project in te dienen of wilt u inhoudelijk met ons spreken over projecten en wat Energy Valley voor uw project kan beteken? Laat het ons weten via mit@energyvalley.nl! Wij adviseren u graag bij uw project en kunnen u bijvoorbeeld helpen in contact te komen met partijen die voor uw project van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarnaast worden wij graag adviserend partner en supporter van uw project indien het MIT- project aansluit bij onze doelstellingen met betrekking tot vergroening, verduurzaming of energiebesparing. Uw project ontvangt dan van Energy Valley kosteloos een adhesiebetuiging die u bij uw aanvraag kunt voegen.

Vragen over de MIT-regeling?


Heeft u over de MIT-regeling vragen of opmerkingen? Kijkt u dan op de MIT-website van AgentschapNL of neem contact op met AgentschapNL op nummer 088 602 90 00 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 en 14.00-16.00 uur).

Patrick Cnubben,
Clustermanager Bio-energy & Gas
Energy Valley

In de bijlagen (hieronder):
  • Checklist MIT-aanvragen Topsector Chemie (incl. Biobased) en Energie
  • Toelichting MIT-subsidie Topsector Chemie en Energie
Nieuwsarchief